Geo- en vastgoeddata op locatie:

Sportpark De Maten - De Venen 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991095
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991095-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 230.105 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 331 0,14%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 331 0,14%
Groen 34.821 15,13%
- Groen (art. 4) 34.821 15,13%
Maatschappelijk 762 0,33%
- Maatschappelijk (art. 5) 762 0,33%
Sport 168.539 73,24%
- Sport (art. 6) 168.539 73,24%
Verkeer 14.687 6,38%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 14.687 6,38%
Water 10.964 4,76%
- Water (art. 8) 10.964 4,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 340 0,15%
Leiding (art. 11) 340 0,15%
Waarde 168.408 73,19%
Waarde - Archeologie 1 (art. 9) 5.728 2,49%
Waarde - Archeologie 2 (art. 10) 162.681 70,70%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sportpark De Maten - De Venen 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Stationsomgeving Hanzelijn onherroepelijk 14-08-2013 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Stationsomgeving Hanzelijn vastgesteld 14-08-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, aanwijzing van de activiteiten van Stichting Natuur en Milieu Overijssel ten behoeve van programma ‘Groene Schoolpleinen’ als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 14-02-2019 14-04-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Boetelerveld 13-02-2019 13-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Blauwe Engel in Kampen 12-02-2019 12-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Beltweg 27 in Kampen 12-02-2019 12-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Railhopper 31 t/m 37 en Bizon 2 t/m 22 in Kampen (rectificatie) 12-02-2019 12-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Maten Kampen detail
Veneweg Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten