Sportpark De Maten - De Venen 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991095
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991095-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 230.105 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 331 0,14%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 331 0,14%
Groen 34.821 15,13%
- Groen (art. 4) 34.821 15,13%
Maatschappelijk 762 0,33%
- Maatschappelijk (art. 5) 762 0,33%
Sport 168.539 73,24%
- Sport (art. 6) 168.539 73,24%
Verkeer 14.687 6,38%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 14.687 6,38%
Water 10.964 4,76%
- Water (art. 8) 10.964 4,76%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 340 0,15%
Leiding (art. 11) 340 0,15%
Waarde 168.408 73,19%
Waarde - Archeologie 1 (art. 9) 5.728 2,49%
Waarde - Archeologie 2 (art. 10) 162.681 70,70%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Sportpark De Maten - De Venen 2014 detail kaart
Stationsomgeving Hanzelijn detail kaart
bestemmingsplan Stationsomgeving Hanzelijn detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 5 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Gemeente Kampen - - detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
De Maten Kampen detail
Veneweg Kampen detail

Meer weten over adressen?