Geo- en vastgoeddata op locatie:

wijzigingsplan IJsselmuiden Oost, 1e wijziging Priorstraat 14

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991097
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991097-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-11-2011
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 102 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 15 14,68%
- Tuin (art. 3) 15 14,68%
Wonen 87 85,33%
- Wonen (art. 4) 87 85,33%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan wijzigingsplan IJsselmuiden Oost, 1e wijziging Priorstraat 14 vastgesteld 20-03-2012 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan IJsselmuiden Oost, 1e wijziging Priorstraat 14 ontwerp 08-11-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan IJsselmuiden Oost vastgesteld 28-04-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan IJsselmuiden Oost ontwerp 21-06-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 17-06-2019 17-08-2019 detail
watervergunning Watervergunning voor de locatie nabij de Bergweg en Branderdijk in IJsselmuiden 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
overig BEKENDMAKING ONTWERP-JAARSTUKKEN 2018 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?