Geo- en vastgoeddata op locatie:

wijzigingsplan IJsselmuiden Oost, 1e wijziging Priorstraat 14

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991097
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991097-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-03-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 102 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 15 14,68%
- Tuin (art. 3) 15 14,68%
Wonen 87 85,33%
- Wonen (art. 4) 87 85,33%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan wijzigingsplan IJsselmuiden Oost, 1e wijziging Priorstraat 14 vastgesteld 20-03-2012 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan IJsselmuiden Oost, 1e wijziging Priorstraat 14 ontwerp 08-11-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan IJsselmuiden Oost vastgesteld 28-04-2011 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan IJsselmuiden Oost ontwerp 21-06-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel bereidt voor het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied in de gemeente Ommen Provinciale Inpassingsplannen voor 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.