wijzigingsplan IJsselmuiden Oost, 1e wijziging Priorstraat 14

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991097
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991097-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 20-03-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 102 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 15 14,68%
- Tuin (art. 3) 15 14,68%
Wonen 87 85,33%
- Wonen (art. 4) 87 85,33%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
wijzigingsplan IJsselmuiden Oost, 1e wijziging Priorstraat 14 detail kaart
wijzigingsplan IJsselmuiden Oost, 1e wijziging Priorstraat 14 detail kaart
bestemmingsplan IJsselmuiden Oost detail kaart
bestemmingsplan IJsselmuiden Oost detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Watervergunning voor de locatie nabij de Woldweg in IJsselmuiden detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Vrachtwagenverbod Tuindersweg 16 en 24a in IJsselmuiden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Paalkamp in IJsselmuiden detail
Gemeente Kampen - - detail

Vergunningen in de gaten houden?