Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woonwijken Kampen, Centrumgebied Hanzewijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991100
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991100-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-06-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 24.909 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 12.954 52,01%
- Centrum (art. 3) 12.954 52,01%
Groen 238 0,96%
- Groen (art. 4) 238 0,96%
Verkeer 11.717 47,04%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 11.717 47,04%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 1.372 5,51%
Leiding (art. 6) 1.372 5,51%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Woonwijken Kampen, 4e uitwerking Dr. Damstraat vastgesteld 26-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Woonwijken Kampen, 4e uitwerking Dr. Damstraat ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Woonwijken Kampen, 1e wijziging Hanzeplein vastgesteld 10-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Woonwijken Kampen, 1e wijziging Hanzeplein ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek 08-05-2019 08-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit mandatering en machtiging toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkeersbesluit voor het Reevediep 07-05-2019 07-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Colijnlaan Kampen detail
Dr. Damstraat Kampen detail
Rondweg Kampen detail
Hanzeplein Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox