Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Onderdijks 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991110
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991110-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-02-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 812.841 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 9.691 1,19%
- Bedrijf (art. 3) 9.642 1,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 48 0,01%
Gemengd 6.633 0,82%
- Gemengd - Uit te werken (art. 12) 6.633 0,82%
Groen 165.472 20,36%
- Groen (art. 5) 165.472 20,36%
Maatschappelijk 7.933 0,98%
- Maatschappelijk (art. 6) 7.933 0,98%
Tuin 60.991 7,50%
- Tuin (art. 7) 60.991 7,50%
Verkeer 114.407 14,07%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 114.407 14,07%
Water 45.790 5,63%
- Water (art. 9) 45.790 5,63%
Wonen 224.490 27,62%
- Wonen (art. 10) 224.490 27,62%
Woongebied 177.431 21,83%
- Woongebied (art. 11) 60.701 7,47%
- Woongebied - Uit te werken (art. 13) 116.730 14,36%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 25.154 3,09%
Leiding (art. 14) 25.154 3,09%
Waarde 292.884 36,03%
Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 7.911 0,97%
Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 267.825 32,95%
Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 17.148 2,11%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 948 0,12%
vrijwaringszone - dijk (art. 18) 948 0,12%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 812.841 100%
Enkelbestemming Gemengd - Uit te werken 6.633 0,82%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 116.730 14,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet ontwerp 29-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase ontwerp 05-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit “Hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor nieuwbouw vier appartementen aan de Blauwe Engel” 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Besluit “Hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor nieuwbouw vier appartementen aan de Blauwe Engel” 14-05-2019 14-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 5 in Kampen 14-05-2019 14-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boomgaard Kampen detail
Bouwkamp Kampen detail
De Knoop Kampen detail
Donk Kampen detail
Eimbrink Kampen detail
Horst Kampen detail
IJsselvallei Kampen detail
IJsselwaard Kampen detail
Keulvoet Kampen detail
Kolk Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox