Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Onderdijks 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991110
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991110-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 812.841 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 9.691 1,19%
- Bedrijf (art. 3) 9.642 1,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 48 0,01%
Gemengd 6.633 0,82%
- Gemengd - Uit te werken (art. 12) 6.633 0,82%
Groen 164.546 20,24%
- Groen (art. 5) 164.546 20,24%
Maatschappelijk 8.940 1,10%
- Maatschappelijk (art. 6) 8.940 1,10%
Tuin 61.248 7,54%
- Tuin (art. 7) 61.248 7,54%
Verkeer 110.589 13,61%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 110.589 13,61%
Water 45.968 5,66%
- Water (art. 9) 45.968 5,66%
Wonen 218.562 26,89%
- Wonen (art. 10) 218.562 26,89%
Woongebied 186.661 22,96%
- Woongebied (art. 11) 72.045 8,86%
- Woongebied - Uit te werken (art. 13) 114.616 14,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 25.154 3,09%
Leiding (art. 14) 25.154 3,09%
Waarde 292.884 36,03%
Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 7.911 0,97%
Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 267.825 32,95%
Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 17.148 2,11%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 948 0,12%
vrijwaringszone - dijk (art. 18) 948 0,12%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 812.841 100%
Enkelbestemming Gemengd - Uit te werken 6.633 0,82%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 114.616 14,10%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet ontwerp 29-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase ontwerp 05-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Overijssel 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boomgaard Kampen detail
Bouwkamp Kampen detail
De Knoop Kampen detail
Donk Kampen detail
Eimbrink Kampen detail
Horst Kampen detail
IJsselvallei Kampen detail
IJsselwaard Kampen detail
Keulvoet Kampen detail
Kolk Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox