Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Onderdijks 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991110
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991110-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 812.841 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 9.691 1,19%
- Bedrijf (art. 3) 9.642 1,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 48 0,01%
Gemengd 6.633 0,82%
- Gemengd - Uit te werken (art. 12) 6.633 0,82%
Groen 164.546 20,24%
- Groen (art. 5) 164.546 20,24%
Maatschappelijk 8.940 1,10%
- Maatschappelijk (art. 6) 8.940 1,10%
Tuin 61.248 7,54%
- Tuin (art. 7) 61.248 7,54%
Verkeer 110.589 13,61%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 110.589 13,61%
Water 45.968 5,66%
- Water (art. 9) 45.968 5,66%
Wonen 218.562 26,89%
- Wonen (art. 10) 218.562 26,89%
Woongebied 186.661 22,96%
- Woongebied (art. 11) 72.045 8,86%
- Woongebied - Uit te werken (art. 13) 114.616 14,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 25.154 3,09%
Leiding (art. 14) 25.154 3,09%
Waarde 292.884 36,03%
Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 7.911 0,97%
Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 267.825 32,95%
Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 17.148 2,11%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 948 0,12%
vrijwaringszone - dijk (art. 18) 948 0,12%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 812.841 100%
Enkelbestemming Gemengd - Uit te werken 6.633 0,82%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 114.616 14,10%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet ontwerp 29-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase ontwerp 05-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Waker 25 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Waker 23 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Zuster Jozefinestraat 47 en 49 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boomgaard Kampen detail
Bouwkamp Kampen detail
De Knoop Kampen detail
Donk Kampen detail
Eimbrink Kampen detail
Horst Kampen detail
IJsselvallei Kampen detail
IJsselwaard Kampen detail
Keulvoet Kampen detail
Kolk Kampen detail

Meer weten over adressen?