Het Onderdijks 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991110 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0166.00991110-VB01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 812.841 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 9.642 1,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 48 0,01%

- Gemengd - Uit te werken (art. 12) 6.633 0,82%

- Groen (art. 5) 164.546 20,24%

- Maatschappelijk (art. 6) 8.940 1,10%

- Tuin (art. 7) 61.248 7,54%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 110.589 13,61%

- Water (art. 9) 45.968 5,66%

- Wonen (art. 10) 218.562 26,89%

- Woongebied (art. 11) 72.045 8,86%
- Woongebied - Uit te werken (art. 13) 114.616 14,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 14) 25.154 3,09%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 7.911 0,97%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 267.825 32,95%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 17.148 2,11%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk (art. 18) 948 0,12%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Gemengd - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde m2 % Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 100% Enkelbestemming Gemengd - Uit te werken 0,82% Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 14,10%