Geo- en vastgoeddata op locatie:

Zuideinderhof, derde fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991112
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991112-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-07-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.611 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 2.945 21,64%
- Agrarisch (art. 3) 2.945 21,64%
Groen 1.352 9,93%
- Groen (art. 4) 1.352 9,93%
Tuin 554 4,07%
- Tuin (art. 5) 554 4,07%
Verkeer 560 4,12%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 560 4,12%
Woongebied 8.200 60,25%
- Woongebied (art. 8) 8.200 60,25%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 2.945 21,64%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 3.2.3) 2.945 21,64%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan Kamperveen 2012 vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, aanwijzing van de activiteiten van Stichting Natuur en Milieu Overijssel ten behoeve van programma ‘Groene Schoolpleinen’ als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 14-02-2019 14-04-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Boetelerveld 13-02-2019 13-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Bevoegdhedenbesluit gemeente Kampen 12-02-2019 12-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieplafond stimulering wonen in de binnenstad van Kampen 12-02-2019 12-04-2019 detail
overig Bekendmaking nummering kandidatenlijsten waterschapsverkiezingen Drents Overijsselse Delta 2019 12-02-2019 12-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zuideinderhof Kamperveen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten