Zuideinderhof, derde fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991112
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991112-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 17-07-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.611 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 2.945 21,64%
- Agrarisch (art. 3) 2.945 21,64%
Groen 1.352 9,93%
- Groen (art. 4) 1.352 9,93%
Tuin 554 4,07%
- Tuin (art. 5) 554 4,07%
Verkeer 560 4,12%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 560 4,12%
Woongebied 8.200 60,25%
- Woongebied (art. 8) 8.200 60,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 2.945 21,64%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 3.2.3) 2.945 21,64%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
Bestemmingsplan Kamperveen 2012 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Oldebroek detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Gemeente Kampen - - detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ericastraat, Bremstraat en Lijsterbesstraat te Wezep en Nachtegaalstraat en Zwaluwstraat te Hattemerbroek detail
Mandaatbesluit rechtspositie ambtenaren ten behoeve van Provinciale Staten detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zuideinderhof Kamperveen detail

Meer weten over adressen?