Melmerpark, deelplan B, 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991115
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991115-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-08-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 140.537 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Melmerpark, deelplan B, 1e herziening 140.537 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constructieweg 43 detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constuctieweg 43 detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 detail
Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.23.3, 3.5 en 4.9 detail
Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus– Tricijn (GBLT) detail
Reglement van orde van het college van Gedeputeerde Staten detail
Regeling Werving & Selectie Veiligheidsregio IJsselland detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eastmanstraat Kampen detail
Zambonistraat Kampen detail

Meer weten over adressen?