Geo- en vastgoeddata op locatie:

Melmerpark, deelplan B, 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991115
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991115-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 21-08-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 140.537 100%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 10.347 7,36%
wro-zone - gerechtelijke uitspraak (art. 2.1) 10.347 7,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constructieweg 43 vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constuctieweg 43 ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D vastgesteld 25-11-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D ontwerp 30-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Constructieweg tegenover nr 21 in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Gildestraat naast 25 in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Constructieweg tegenover nr 25 in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
overig Verleende omgevingsvergunnnig Hilbert van Dijkstraat (atletiekbaan) in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Hilbert van Dijkstraat/sportveld in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eastmanstraat Kampen detail
Zambonistraat Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten