Melmerpark, deelplan B, 1e herziening

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991115
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991115-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 21-08-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 140.537 100%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 10.347 7,36%
wro-zone - gerechtelijke uitspraak (art. 2.1) 10.347 7,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constructieweg 43 detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constuctieweg 43 detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Wijziging subsidieplafond 2019 voor paragraaf 9.3 detail
Arbeidsvoorwaardenregeling Rijssen-Holten (ARH) detail
Regeling nadeelcompensatie Overijssel 2019 (RNO 2019) detail
Wijziging subsidieplafond 2019 paragraaf 9.3 detail
Watervergunning voor de locatie Haatlandhaven nabij kruising met Genuakade in Kampen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Eastmanstraat Kampen detail
Zambonistraat Kampen detail

Meer weten over adressen?