Geo- en vastgoeddata op locatie:

Brunneperhaven 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991119
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991119-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 11-12-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.149 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.557 18,07%
- Groen (art. 3) 2.557 18,07%
Maatschappelijk 484 3,42%
- Maatschappelijk (art. 4) 484 3,42%
Tuin 1.373 9,70%
- Tuin (art. 5) 1.373 9,70%
Verkeer 3.675 25,97%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 3.675 25,97%
Water 1.189 8,40%
- Water (art. 7) 1.189 8,40%
Wonen 4.872 34,43%
- Wonen (art. 8) 4.872 34,43%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 11.003 77,76%
Waarde - Archeologie 1 (art. 9) 744 5,26%
Waarde - Archeologie 2 (art. 10) 10.259 72,50%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 2.131 15,06%
geluidzone - industrie (art. 12.1) 2.131 15,06%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Brunneper Bongerd 2013 vastgesteld 12-02-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Brunneper Bongerd 2013 vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Brunneperhaven 2012 ontwerp 11-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Ontwerpbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht Nijeveen-Kolderveen 22-02-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Belastingverordening Overijssel 22-02-2019 22-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Noordweg in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.24 en 7.9. 18-02-2019 18-04-2019 detail
overig Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2020 15-02-2019 15-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Noordweg Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten