Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Spoorlanden en Zendijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991121
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991121-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-05-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 728.244 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 3.979 0,55%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 3) 3.979 0,55%
Bedrijventerrein 550.376 75,58%
- Bedrijventerrein (art. 4) 550.376 75,58%
Groen 26.111 3,59%
- Groen (art. 5) 26.111 3,59%
Tuin 6.816 0,94%
- Tuin (art. 6) 6.816 0,94%
Verkeer 127.429 17,50%
- Verkeer (art. 7) 82.170 11,28%
- Verkeer - Railverkeer (art. 8) 45.259 6,21%
Water 8.613 1,18%
- Water (art. 9) 8.613 1,18%
Wonen 5.244 0,72%
- Wonen (art. 10) 5.244 0,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 19.579 2,69%
Leiding (art. 11) 16.267 2,23%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 3.312 0,45%
Waterstaat 8.716 1,20%
Waterstaat - Waterkering (art. 13) 8.716 1,20%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 18.209 2,50%
vrijwaringszone - dijk (art. 17.1) 18.209 2,50%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden ontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Spoorlanden en Zendijk vastgesteld 14-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
watervergunning Watervergunning voor de locatie nabij de Bergweg en Branderdijk in IJsselmuiden 13-06-2019 13-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Kaderstellende beleidsregels Kampereiland 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Algemene Plaatselijke Verordening Kampen 2001 (APV) 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Hoge Bomen IJsselmuiden detail
Kleiland IJsselmuiden detail
Kraton IJsselmuiden detail
Ondernemersstraat IJsselmuiden detail
Oosterlandenweg IJsselmuiden detail
Spoordwarsstraat IJsselmuiden detail
Spoorstraat IJsselmuiden detail
Tasveld IJsselmuiden detail
Veldoven IJsselmuiden detail
Zwolseweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?