Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Spoorlanden en Zendijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991121
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991121-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-05-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 728.244 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 3.979 0,55%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 3) 3.979 0,55%
Bedrijventerrein 550.376 75,58%
- Bedrijventerrein (art. 4) 550.376 75,58%
Groen 26.111 3,59%
- Groen (art. 5) 26.111 3,59%
Tuin 6.816 0,94%
- Tuin (art. 6) 6.816 0,94%
Verkeer 127.429 17,50%
- Verkeer (art. 7) 82.170 11,28%
- Verkeer - Railverkeer (art. 8) 45.259 6,21%
Water 8.613 1,18%
- Water (art. 9) 8.613 1,18%
Wonen 5.244 0,72%
- Wonen (art. 10) 5.244 0,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 19.579 2,69%
Leiding (art. 11) 16.267 2,23%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 3.312 0,45%
Waterstaat 8.716 1,20%
Waterstaat - Waterkering (art. 13) 8.716 1,20%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 18.209 2,50%
vrijwaringszone - dijk (art. 17.1) 18.209 2,50%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden ontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Spoorlanden en Zendijk vastgesteld 14-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
overig Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Kraton 5 in IJsselmuiden 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Hoge Bomen IJsselmuiden detail
Kleiland IJsselmuiden detail
Kraton IJsselmuiden detail
Ondernemersstraat IJsselmuiden detail
Oosterlandenweg IJsselmuiden detail
Spoordwarsstraat IJsselmuiden detail
Spoorstraat IJsselmuiden detail
Tasveld IJsselmuiden detail
Veldoven IJsselmuiden detail
Zwolseweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox