bestemmingsplan Spoorlanden en Zendijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991121 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0166.00991121-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 728.244 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 3) 3.979 0,55%

- Bedrijventerrein (art. 4) 550.376 75,58%

- Groen (art. 5) 26.111 3,59%

- Tuin (art. 6) 6.816 0,94%

- Verkeer (art. 7) 82.170 11,28%
- Verkeer - Railverkeer (art. 8) 45.259 6,21%

- Water (art. 9) 8.613 1,18%

- Wonen (art. 10) 5.244 0,72%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 11) 16.267 2,23%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 3.312 0,45%

- Waterstaat - Waterkering (art. 13) 8.716 1,20%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk (art. 17.1) 18.209 2,50%