bestemmingsplan Spoorlanden en Zendijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991121
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991121-VB02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-11-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 728.244 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 3.969 0,55%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 3) 3.969 0,55%
Bedrijventerrein 545.258 74,87%
- Bedrijventerrein (art. 4) 545.258 74,87%
Groen 31.143 4,28%
- Groen (art. 5) 31.143 4,28%
Tuin 6.436 0,88%
- Tuin (art. 6) 6.436 0,88%
Verkeer 125.641 17,25%
- Verkeer (art. 7) 80.382 11,04%
- Verkeer - Railverkeer (art. 8) 45.259 6,21%
Water 12.589 1,73%
- Water (art. 9) 12.589 1,73%
Wonen 4.011 0,55%
- Wonen (art. 10) 4.011 0,55%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 19.579 2,69%
Leiding (art. 11) 16.267 2,23%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 12) 3.312 0,45%
Waterstaat 8.716 1,20%
Waterstaat - Waterkering (art. 13) 8.716 1,20%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 18.209 2,50%
vrijwaringszone - dijk (art. 17.1) 18.209 2,50%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
bestemmingsplan Spoorlanden en Zendijk detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Arbeidsvoorwaardenregeling Rijssen-Holten (ARH) detail
Wijziging subsidieplafond 2019 voor paragraaf 9.3 detail
Regeling nadeelcompensatie Overijssel 2019 (RNO 2019) detail
Wijziging subsidieplafond 2019 paragraaf 9.3 detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Hoge Bomen IJsselmuiden detail
Kleiland IJsselmuiden detail
Kraton IJsselmuiden detail
Ondernemersstraat IJsselmuiden detail
Oosterlandenweg IJsselmuiden detail
Spoordwarsstraat IJsselmuiden detail
Spoorstraat IJsselmuiden detail
Tasveld IJsselmuiden detail
Veldoven IJsselmuiden detail
Zwolseweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?