Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woonwijken Kampen, Noordrand Hanzewijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991123
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991123-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 11-12-2012
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 32.759 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.775 8,47%
- Groen (art. 3) 2.775 8,47%
Tuin 1.588 4,85%
- Tuin (art. 4) 1.588 4,85%
Verkeer 8.546 26,09%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 8.546 26,09%
Wonen 19.850 60,59%
- Wonen (art. 6) 19.850 60,59%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Woonwijken Kampen, 4e uitwerking Dr. Damstraat vastgesteld 26-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Woonwijken Kampen, 4e uitwerking Dr. Damstraat ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Woonwijken Kampen, 2e uitwerking Noordrand Hanzewijk vastgesteld 19-03-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 11-06-2019 11-08-2019 detail
overig BEKENDMAKING ONTWERP-JAARSTUKKEN 2018 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging Subsidieplafonds 2019 voor paragraaf 3.10 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Kaderstellende beleidsregels Kampereiland 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hanzelaan Kampen detail
Zuiderzeestraat Kampen detail
Noordzeestraat Kampen detail
Skagerrakstraat Kampen detail
Kattegatstraat Kampen detail
Sontstraat Kampen detail
Koning Abelsingel Kampen detail

Meer weten over adressen?