Woonwijken Kampen, Noordrand Hanzewijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991123 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0166.00991123-OW01 Planstatus ontwerp Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 32.759 100%

Enkelbestemming m2 %
- Groen (art. 3) 2.775 8,47%

- Tuin (art. 4) 1.588 4,85%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 8.546 26,09%

- Wonen (art. 6) 19.850 60,59%