Woonwijken Kampen, 2e uitwerking Noordrand Hanzewijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991123
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991123-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-03-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 32.759 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 2.775 8,47%
- Groen (art. 3) 2.775 8,47%
Tuin 1.588 4,85%
- Tuin (art. 4) 1.588 4,85%
Verkeer 8.546 26,09%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 8.546 26,09%
Wonen 19.850 60,59%
- Wonen (art. 6) 19.850 60,59%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Woonwijken Kampen, 4e uitwerking Dr. Damstraat detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Woonwijken Kampen, 4e uitwerking Dr. Damstraat detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Woonwijken Kampen, 2e uitwerking Noordrand Hanzewijk detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Verordening Winkeltijden 2011 detail
Projectplan vervangen klepkeringen Kampen-Midden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hanzelaan Kampen detail
Zuiderzeestraat Kampen detail
Noordzeestraat Kampen detail
Skagerrakstraat Kampen detail
Kattegatstraat Kampen detail
Sontstraat Kampen detail
Koning Abelsingel Kampen detail

Meer weten over adressen?