Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan IJsselmuiden Dorpsrand

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991124
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991124-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-06-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.213.728 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 738.016 60,81%
- Agrarisch (art. 3) 674.408 55,57%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 4) 36.109 2,98%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 27.499 2,27%
Bedrijf 71.049 5,85%
- Bedrijf (art. 6) 69.906 5,76%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 1.143 0,09%
Bos 16.167 1,33%
- Bos (art. 8) 16.167 1,33%
Gemengd 3.961 0,33%
- Gemengd (art. 9) 3.961 0,33%
Groen 13.966 1,15%
- Groen (art. 10) 13.966 1,15%
Maatschappelijk 13.325 1,10%
- Maatschappelijk (art. 11) 6.046 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 7.278 0,60%
Recreatie 7.183 0,59%
- Recreatie - Volkstuin (art. 13) 7.183 0,59%
Sport 126.390 10,41%
- Sport (art. 14) 126.390 10,41%
Tuin 39.264 3,23%
- Tuin (art. 15) 39.264 3,23%
Verkeer 79.235 6,53%
- Verkeer (art. 16) 68.663 5,66%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 10.572 0,87%
Water 20.865 1,72%
- Water (art. 18) 20.865 1,72%
Wonen 84.249 6,94%
- Wonen (art. 19) 83.026 6,84%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 20) 1.223 0,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.727.714 142,35%
Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 348.393 28,70%
Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 165.592 13,64%
Waarde - Landschap (art. 23) 1.213.728 100,00%
Waterstaat 18.341 1,51%
Waterstaat - Waterkering (art. 24) 18.341 1,51%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 41.212 3,40%
vrijwaringszone - dijk (art. 27.1) 41.212 3,40%
Wetgevingzone 22.190 1,83%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.4.1) 22.190 1,83%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Grafhorsterweg 81A Grafhorst vastgesteld 13-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dorpsrand IJsselmuiden, 2e herziening Manege Ringdijk ontwerp 26-01-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 04-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parallelweg 2 IJsselmuiden 2015 vastgesteld 03-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 30-04-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel – Vaststelling wijzigingen Natuurbeheerplan Overijssel voor beheerjaar 2020 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bergweg IJsselmuiden detail
Goudplevier IJsselmuiden detail
Grafhorsterweg Grafhorst detail
Grafhorsterweg IJsselmuiden detail
Kamperzeedijk Grafhorst detail
Koekoeksweg IJsselmuiden detail
Parallelweg IJsselmuiden detail
Plasweg IJsselmuiden detail
Ringdijk IJsselmuiden detail
Veilingweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox