Bestemmingsplan IJsselmuiden Dorpsrand

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991124
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991124-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-06-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.213.728 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 738.016 60,81%
- Agrarisch (art. 3) 674.408 55,57%
- Agrarisch - Agrarisch Bedrijf (art. 4) 36.109 2,98%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 27.499 2,27%
Bedrijf 71.049 5,85%
- Bedrijf (art. 6) 69.906 5,76%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 1.143 0,09%
Bos 16.167 1,33%
- Bos (art. 8) 16.167 1,33%
Gemengd 3.961 0,33%
- Gemengd (art. 9) 3.961 0,33%
Groen 13.966 1,15%
- Groen (art. 10) 13.966 1,15%
Maatschappelijk 13.325 1,10%
- Maatschappelijk (art. 11) 6.046 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 7.278 0,60%
Recreatie 7.183 0,59%
- Recreatie - Volkstuin (art. 13) 7.183 0,59%
Sport 126.390 10,41%
- Sport (art. 14) 126.390 10,41%
Tuin 39.264 3,23%
- Tuin (art. 15) 39.264 3,23%
Verkeer 79.235 6,53%
- Verkeer (art. 16) 68.663 5,66%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 10.572 0,87%
Water 20.865 1,72%
- Water (art. 18) 20.865 1,72%
Wonen 84.249 6,94%
- Wonen (art. 19) 83.026 6,84%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 20) 1.223 0,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.727.714 142,35%
Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 348.393 28,70%
Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 165.592 13,64%
Waarde - Landschap (art. 23) 1.213.728 100,00%
Waterstaat 18.341 1,51%
Waterstaat - Waterkering (art. 24) 18.341 1,51%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 41.212 3,40%
vrijwaringszone - dijk (art. 27.1) 41.212 3,40%
Wetgevingzone 22.190 1,83%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3.4.1) 22.190 1,83%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
projectafwijkingsbesluit Grafhorsterweg 81A Grafhorst detail kaart
Dorpsrand IJsselmuiden, 2e herziening Manege Ringdijk detail kaart
Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 detail kaart
Parallelweg 2 IJsselmuiden 2015 detail kaart
Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Watervergunning voor de locatie nabij de Woldweg in IJsselmuiden detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Vrachtwagenverbod Tuindersweg 16 en 24a in IJsselmuiden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Paalkamp in IJsselmuiden detail
Gemeente Kampen - - detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bergweg IJsselmuiden detail
Goudplevier IJsselmuiden detail
Grafhorsterweg Grafhorst detail
Grafhorsterweg IJsselmuiden detail
Kamperzeedijk Grafhorst detail
Koekoeksweg IJsselmuiden detail
Parallelweg IJsselmuiden detail
Plasweg IJsselmuiden detail
Ringdijk IJsselmuiden detail
Veilingweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?