Geo- en vastgoeddata op locatie:

IJsselmuiden Dorpsrand

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991124
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991124-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-12-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.213.696 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 729.711 60,12%
- Agrarisch (art. 3) 661.771 54,53%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 37.749 3,11%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 30.192 2,49%
Bedrijf 73.119 6,02%
- Bedrijf (art. 6) 71.976 5,93%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 1.143 0,09%
Bos 15.798 1,30%
- Bos (art. 8) 15.798 1,30%
Detailhandel 3.895 0,32%
- Detailhandel (art. 9) 3.895 0,32%
Groen 14.292 1,18%
- Groen (art. 10) 14.292 1,18%
Maatschappelijk 13.325 1,10%
- Maatschappelijk (art. 11) 6.046 0,50%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 7.278 0,60%
Recreatie 7.119 0,59%
- Recreatie - Volkstuin (art. 13) 7.119 0,59%
Sport 126.176 10,40%
- Sport (art. 14) 126.176 10,40%
Tuin 43.691 3,60%
- Tuin (art. 15) 43.691 3,60%
Verkeer 81.374 6,70%
- Verkeer (art. 16) 71.846 5,92%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 9.528 0,79%
Water 25.396 2,09%
- Water (art. 18) 25.396 2,09%
Wonen 79.798 6,57%
- Wonen - 1 (art. 19) 28.566 2,35%
- Wonen - 2 (art. 20) 50.009 4,12%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 21) 1.223 0,10%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 8.968 0,74%
Leiding (art. 22) 8.968 0,74%
Waarde 1.690.989 139,33%
Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 348.393 28,71%
Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 165.592 13,64%
Waarde - Landschap (art. 25) 1.177.004 96,98%
Waterstaat 19.197 1,58%
Waterstaat - Waterkering (art. 26) 19.197 1,58%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 41.214 3,40%
vrijwaringszone - dijk (art. 29.1) 41.214 3,40%
Wetgevingzone 22.190 1,83%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 3) 22.190 1,83%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Grafhorsterweg 81A Grafhorst vastgesteld 13-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Dorpsrand IJsselmuiden, 2e herziening Manege Ringdijk ontwerp 26-01-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 04-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parallelweg 2 IJsselmuiden 2015 vastgesteld 03-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 30-04-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling bedrijfshulpverlening provincie Overijssel 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Sociaal Statuut VRIJ 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nota Reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit 2019 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 17-06-2019 17-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bergweg IJsselmuiden detail
Goudplevier IJsselmuiden detail
Grafhorsterweg Grafhorst detail
Grafhorsterweg IJsselmuiden detail
Kamperzeedijk Grafhorst detail
Koekoeksweg IJsselmuiden detail
Parallelweg IJsselmuiden detail
Plasweg IJsselmuiden detail
Ringdijk IJsselmuiden detail
Veilingweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?