Geo- en vastgoeddata op locatie:

omgevingsvergunning Uiterwaardmaatregelen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991133
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991133-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-11-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.414.358 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
omgevingsvergunning Uiterwaardmaatregelen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 1.414.358 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, Uiterwaarden vastgesteld 15-12-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak omgevingsvergunning Uiterwaardmaatregelen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel vastgesteld 05-11-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, Uiterwaarden ontwerp 16-06-2014 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied, Nationaal Landschap IJsseldelta vastgesteld 28-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Nationaal Landschap IJsseldelta onherroepelijk 28-05-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Vaststellen subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 2.10, 2.11, 4.5, 6.7.2, 6.7.3, 3.11 en 6.29. 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 15-02-2019 15-04-2019 detail
overig Ontwerpbegroting Het Waterschapshuis 2020 15-02-2019 15-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, aanwijzing van de activiteiten van Stichting Natuur en Milieu Overijssel ten behoeve van programma ‘Groene Schoolpleinen’ als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 14-02-2019 14-04-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Boetelerveld 13-02-2019 13-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Veerpad Zalk detail
Zalkerdijk Zalk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten