omgevingsvergunning Uiterwaardmaatregelen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991133
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991133-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-11-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.414.358 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
omgevingsvergunning Uiterwaardmaatregelen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel 1.414.358 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied, Uiterwaarden detail kaart
omgevingsvergunning Uiterwaardmaatregelen Zomerbedverlaging Beneden-IJssel detail kaart
Buitengebied, Uiterwaarden detail kaart
Buitengebied, Nationaal Landschap IJsseldelta detail kaart
Nationaal Landschap IJsseldelta detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
BEKENDMAKING BURGEMEESTER m.b.t. EXPERIMENT ELEKTRONISCHE AANVRAAG RIJBEWIJS detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Rectificatie bekendmaking Verordening participatie volwassenen gemeente Zwolle 2019 detail
Gemeente Kampen - - detail
Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Veerpad Zalk detail
Zalkerdijk Zalk detail

Meer weten over adressen?