7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2014 heeft op 24-09-2013 de status ontwerp gekregen door Kampen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kampen
Dossier
NL.IMRO.0166.00991134
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0166.00991134-OW01
Planstatus
ontwerp
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 130.486.958 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 91.775.094 70,33%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 3.378.370 2,59%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 23.074 0,02%

- Bedrijf (art. 6) 110.434 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 3.078 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 8) 9.247 0,01%

- Bos (art. 9) 297.804 0,23%

- Cultuur en ontspanning (art. 10) 6.587 0,01%

- Groen (art. 11) 488.167 0,37%

- Horeca (art. 12) 9.407 0,01%

- Maatschappelijk (art. 13) 14.035 0,01%
- Maatschappelijk - Militair oefenterrein (art. 14) 35.647 0,03%

- Natuur (art. 15) 9.836.902 7,54%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 141.283 0,11%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 231.330 0,18%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 1.642 0,00%

- Sport (art. 19) 19.454 0,01%

- Tuin (art. 20) 920.525 0,71%

- Verkeer (art. 21) 3.974.817 3,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 304.013 0,23%

- Water (art. 23) 18.438.687 14,13%
- Water - Waterstaat (art. 24) 43.720 0,03%

- Wonen - 1 (art. 25) 11.164 0,01%
- Wonen - 2 (art. 26) 412.517 0,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 27) 538.503 0,41%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 1.973.516 1,51%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 16.188.309 12,41%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 22.894.983 17,55%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 926.366 0,71%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 32) 195.054 0,15%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 1.906.668 1,46%
- Waarde - Landschap (art. 34) 93.420.234 71,59%
- Waarde - Natuur (art. 35) 28.358.302 21,73%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 31.323.800 24,01%
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 2.034.859 1,56%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 38) 32.249.041 24,71%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 41.1) 5.223.509 4,00%

- veiligheidszone - bevi (art. 41.2) 119 0,00%
- veiligheidszone - lpg (art. 41.3) 58.215 0,04%

- vrijwaringszone - dijk (art. 41.4) 2.185.550 1,67%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.5) 855.575 0,66%