Buitengebied 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991134
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991134-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 24-09-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 130.486.958 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 95.176.538 72,94%
- Agrarisch (art. 3) 91.775.094 70,33%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 3.378.370 2,59%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 23.074 0,02%
Bedrijf 122.759 0,09%
- Bedrijf (art. 6) 110.434 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 3.078 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 8) 9.247 0,01%
Bos 297.804 0,23%
- Bos (art. 9) 297.804 0,23%
Cultuur en ontspanning 6.587 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 6.587 0,01%
Groen 488.167 0,37%
- Groen (art. 11) 488.167 0,37%
Horeca 9.407 0,01%
- Horeca (art. 12) 9.407 0,01%
Maatschappelijk 49.682 0,04%
- Maatschappelijk (art. 13) 14.035 0,01%
- Maatschappelijk - Militair oefenterrein (art. 14) 35.647 0,03%
Natuur 9.836.902 7,54%
- Natuur (art. 15) 9.836.902 7,54%
Recreatie 374.255 0,29%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 141.283 0,11%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 231.330 0,18%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 1.642 0,00%
Sport 19.454 0,01%
- Sport (art. 19) 19.454 0,01%
Tuin 920.525 0,71%
- Tuin (art. 20) 920.525 0,71%
Verkeer 4.278.830 3,28%
- Verkeer (art. 21) 3.974.817 3,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 304.013 0,23%
Water 18.482.407 14,16%
- Water (art. 23) 18.438.687 14,13%
- Water - Waterstaat (art. 24) 43.720 0,03%
Wonen 423.681 0,32%
- Wonen - 1 (art. 25) 11.164 0,01%
- Wonen - 2 (art. 26) 412.517 0,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.512.019 1,93%
Leiding (art. 27) 538.503 0,41%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 1.973.516 1,51%
Waarde 163.889.916 125,60%
Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 16.188.309 12,41%
Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 22.894.983 17,55%
Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 926.366 0,71%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 32) 195.054 0,15%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 1.906.668 1,46%
Waarde - Landschap (art. 34) 93.420.234 71,59%
Waarde - Natuur (art. 35) 28.358.302 21,73%
Waterstaat 65.607.701 50,28%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 31.323.800 24,01%
Waterstaat - Waterkering (art. 37) 2.034.859 1,56%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 38) 32.249.041 24,71%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 5.223.509 4,00%
geluidzone - industrie (art. 41.1) 5.223.509 4,00%
Veiligheidszone 58.335 0,04%
veiligheidszone - bevi (art. 41.2) 119 0,00%
veiligheidszone - lpg (art. 41.3) 58.215 0,04%
Vrijwaringszone 3.041.125 2,33%
vrijwaringszone - dijk (art. 41.4) 2.185.550 1,67%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.5) 855.575 0,66%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Koggewerf - Buitenhaven detail kaart
Buitengebied 2014, 3e herziening Buitendijksweg 6 detail kaart
Buitengebied 2014, 2e herziening Oosterholtseweg 31-31A detail kaart
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Watervergunning voor de locatie nabij de Woldweg in IJsselmuiden detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Besluit verlengen beslistermijn Lijnbaanstraat 11a in IJsselmuiden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Paalkamp in IJsselmuiden detail
Vrachtwagenverbod Tuindersweg 16 en 24a in IJsselmuiden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Akkerweg Zalk detail
Balgweg Kampen detail
Baron Bentinckweg Zalk detail
Bisschopswetering Mastenbroek detail
Bisschopswetering 's-Heerenbroek detail
Bosjessteeg IJsselmuiden detail
Brinkweg Kampen detail
Brinkweg Zalk detail
Broekgeuterweg Kampen detail
Broeksteeg Zalk detail

Meer weten over adressen?