Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991134
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991134-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 24-09-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 130.486.958 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 95.176.538 72,94%
- Agrarisch (art. 3) 91.775.094 70,33%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 3.378.370 2,59%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 23.074 0,02%
Bedrijf 122.759 0,09%
- Bedrijf (art. 6) 110.434 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 3.078 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 8) 9.247 0,01%
Bos 297.804 0,23%
- Bos (art. 9) 297.804 0,23%
Cultuur en ontspanning 6.587 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 6.587 0,01%
Groen 488.167 0,37%
- Groen (art. 11) 488.167 0,37%
Horeca 9.407 0,01%
- Horeca (art. 12) 9.407 0,01%
Maatschappelijk 49.682 0,04%
- Maatschappelijk (art. 13) 14.035 0,01%
- Maatschappelijk - Militair oefenterrein (art. 14) 35.647 0,03%
Natuur 9.836.902 7,54%
- Natuur (art. 15) 9.836.902 7,54%
Recreatie 374.255 0,29%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 141.283 0,11%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 231.330 0,18%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 1.642 0,00%
Sport 19.454 0,01%
- Sport (art. 19) 19.454 0,01%
Tuin 920.525 0,71%
- Tuin (art. 20) 920.525 0,71%
Verkeer 4.278.830 3,28%
- Verkeer (art. 21) 3.974.817 3,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 304.013 0,23%
Water 18.482.407 14,16%
- Water (art. 23) 18.438.687 14,13%
- Water - Waterstaat (art. 24) 43.720 0,03%
Wonen 423.681 0,32%
- Wonen - 1 (art. 25) 11.164 0,01%
- Wonen - 2 (art. 26) 412.517 0,32%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.512.019 1,93%
Leiding (art. 27) 538.503 0,41%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 1.973.516 1,51%
Waarde 163.889.916 125,60%
Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 16.188.309 12,41%
Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 22.894.983 17,55%
Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 926.366 0,71%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 32) 195.054 0,15%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 1.906.668 1,46%
Waarde - Landschap (art. 34) 93.420.234 71,59%
Waarde - Natuur (art. 35) 28.358.302 21,73%
Waterstaat 65.607.701 50,28%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 36) 31.323.800 24,01%
Waterstaat - Waterkering (art. 37) 2.034.859 1,56%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 38) 32.249.041 24,71%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 5.223.509 4,00%
geluidzone - industrie (art. 41.1) 5.223.509 4,00%
Veiligheidszone 58.335 0,04%
veiligheidszone - bevi (art. 41.2) 119 0,00%
veiligheidszone - lpg (art. 41.3) 58.215 0,04%
Vrijwaringszone 3.041.125 2,33%
vrijwaringszone - dijk (art. 41.4) 2.185.550 1,67%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.5) 855.575 0,66%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014, 3e herziening Buitendijksweg 6 ontwerp 25-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014, 2e herziening Oosterholtseweg 31-31A ontwerp 27-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden ontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel – Vaststelling wijzigingen Natuurbeheerplan Overijssel voor beheerjaar 2020 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel bereidt voor het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied in de gemeente Ommen Provinciale Inpassingsplannen voor 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Akkerweg Zalk detail
Balgweg Kampen detail
Baron Bentinckweg Zalk detail
Bisschopswetering Mastenbroek detail
Bisschopswetering 's-Heerenbroek detail
Bosjessteeg IJsselmuiden detail
Brinkweg Kampen detail
Brinkweg Zalk detail
Broekgeuterweg Kampen detail
Broeksteeg Zalk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox