Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991134
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991134-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 130.466.960 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 95.018.419 72,83%
- Agrarisch (art. 3) 91.612.801 70,22%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 3.382.544 2,59%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 23.074 0,02%
Bedrijf 122.361 0,09%
- Bedrijf (art. 6) 109.909 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 3.206 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 8) 9.247 0,01%
Bos 298.663 0,23%
- Bos (art. 9) 298.663 0,23%
Cultuur en ontspanning 6.587 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 6.587 0,01%
Groen 502.017 0,38%
- Groen (art. 11) 502.017 0,38%
Horeca 9.407 0,01%
- Horeca (art. 12) 9.407 0,01%
Maatschappelijk 49.682 0,04%
- Maatschappelijk (art. 13) 14.035 0,01%
- Maatschappelijk - Militair oefenterrein (art. 14) 35.647 0,03%
Natuur 9.836.902 7,54%
- Natuur (art. 15) 9.836.902 7,54%
Recreatie 374.255 0,29%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 141.283 0,11%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 231.330 0,18%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 1.642 0,00%
Sport 127.421 0,10%
- Sport (art. 19) 127.421 0,10%
Tuin 903.607 0,69%
- Tuin (art. 20) 903.607 0,69%
Verkeer 4.281.985 3,28%
- Verkeer (art. 21) 3.980.832 3,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 301.153 0,23%
Water 18.492.105 14,17%
- Water (art. 23) 18.448.384 14,14%
- Water - Waterstaat (art. 24) 43.720 0,03%
Wonen 443.590 0,34%
- Wonen - 1 (art. 25) 14.496 0,01%
- Wonen - 2 (art. 26) 429.094 0,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.497.079 1,91%
Leiding (art. 27) 550.265 0,42%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 1.946.814 1,49%
Waarde 157.509.247 120,73%
Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 9.881.302 7,57%
Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 22.881.564 17,54%
Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 926.366 0,71%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 32) 195.054 0,15%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 1.914.511 1,47%
Waarde - Landschap (art. 34) 93.350.970 71,55%
Waarde - Natuur (art. 35) 28.359.481 21,74%
Waterstaat 65.514.993 50,22%
Waterstaat - Waterberging (art. 36) 31.230.894 23,94%
Waterstaat - Waterkering (art. 37) 2.034.859 1,56%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 38) 32.249.240 24,72%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 5.335.026 4,09%
geluidzone - industrie (art. 41.1) 5.335.026 4,09%
Veiligheidszone 58.335 0,04%
veiligheidszone - bevi (art. 41.2) 119 0,00%
veiligheidszone - lpg (art. 41.3) 58.215 0,04%
Vrijwaringszone 3.041.125 2,33%
vrijwaringszone - dijk (art. 41.4) 2.185.550 1,68%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.5) 855.575 0,66%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014, 3e herziening Buitendijksweg 6 ontwerp 25-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014, 2e herziening Oosterholtseweg 31-31A ontwerp 27-09-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden ontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Lijnbaanstraat 7 in IJsselmuiden 21-05-2019 21-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Akkerweg Zalk detail
Balgweg Kampen detail
Baron Bentinckweg Zalk detail
Bisschopswetering Mastenbroek detail
Bisschopswetering 's-Heerenbroek detail
Bosjessteeg IJsselmuiden detail
Brinkweg Kampen detail
Brinkweg Zalk detail
Broekgeuterweg Kampen detail
Broeksteeg Zalk detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox