7.8
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied 2014 heeft op 06-03-2014 de status vastgesteld gekregen door Kampen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kampen
Dossier
NL.IMRO.0166.00991134
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0166.00991134-VB01
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 130.466.960 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 91.612.801 70,22%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 3.382.544 2,59%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 23.074 0,02%

- Bedrijf (art. 6) 109.909 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 3.206 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 8) 9.247 0,01%

- Bos (art. 9) 298.663 0,23%

- Cultuur en ontspanning (art. 10) 6.587 0,01%

- Groen (art. 11) 502.017 0,38%

- Horeca (art. 12) 9.407 0,01%

- Maatschappelijk (art. 13) 14.035 0,01%
- Maatschappelijk - Militair oefenterrein (art. 14) 35.647 0,03%

- Natuur (art. 15) 9.836.902 7,54%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 141.283 0,11%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 231.330 0,18%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 1.642 0,00%

- Sport (art. 19) 127.421 0,10%

- Tuin (art. 20) 903.607 0,69%

- Verkeer (art. 21) 3.980.832 3,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 301.153 0,23%

- Water (art. 23) 18.448.384 14,14%
- Water - Waterstaat (art. 24) 43.720 0,03%

- Wonen - 1 (art. 25) 14.496 0,01%
- Wonen - 2 (art. 26) 429.094 0,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 27) 550.265 0,42%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 1.946.814 1,49%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 9.881.302 7,57%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 22.881.564 17,54%
- Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 926.366 0,71%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 32) 195.054 0,15%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 1.914.511 1,47%
- Waarde - Landschap (art. 34) 93.350.970 71,55%
- Waarde - Natuur (art. 35) 28.359.481 21,74%

- Waterstaat - Waterberging (art. 36) 31.230.894 23,94%
- Waterstaat - Waterkering (art. 37) 2.034.859 1,56%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 38) 32.249.240 24,72%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 41.1) 5.335.026 4,09%

- veiligheidszone - bevi (art. 41.2) 119 0,00%
- veiligheidszone - lpg (art. 41.3) 58.215 0,04%

- vrijwaringszone - dijk (art. 41.4) 2.185.550 1,68%
- vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.5) 855.575 0,66%