Buitengebied 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991134
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991134-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 130.466.960 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 95.018.419 72,83%
- Agrarisch (art. 3) 91.612.801 70,22%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 3.382.544 2,59%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 5) 23.074 0,02%
Bedrijf 122.361 0,09%
- Bedrijf (art. 6) 109.909 0,08%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 7) 3.206 0,00%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 8) 9.247 0,01%
Bos 298.663 0,23%
- Bos (art. 9) 298.663 0,23%
Cultuur en ontspanning 6.587 0,01%
- Cultuur en ontspanning (art. 10) 6.587 0,01%
Groen 502.017 0,38%
- Groen (art. 11) 502.017 0,38%
Horeca 9.407 0,01%
- Horeca (art. 12) 9.407 0,01%
Maatschappelijk 49.682 0,04%
- Maatschappelijk (art. 13) 14.035 0,01%
- Maatschappelijk - Militair oefenterrein (art. 14) 35.647 0,03%
Natuur 9.836.902 7,54%
- Natuur (art. 15) 9.836.902 7,54%
Recreatie 374.255 0,29%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 16) 141.283 0,11%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 17) 231.330 0,18%
- Recreatie - Volkstuin (art. 18) 1.642 0,00%
Sport 127.421 0,10%
- Sport (art. 19) 127.421 0,10%
Tuin 903.607 0,69%
- Tuin (art. 20) 903.607 0,69%
Verkeer 4.281.985 3,28%
- Verkeer (art. 21) 3.980.832 3,05%
- Verkeer - Railverkeer (art. 22) 301.153 0,23%
Water 18.492.105 14,17%
- Water (art. 23) 18.448.384 14,14%
- Water - Waterstaat (art. 24) 43.720 0,03%
Wonen 443.590 0,34%
- Wonen - 1 (art. 25) 14.496 0,01%
- Wonen - 2 (art. 26) 429.094 0,33%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 2.497.079 1,91%
Leiding (art. 27) 550.265 0,42%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 28) 1.946.814 1,49%
Waarde 157.509.247 120,73%
Waarde - Archeologie 1 (art. 29) 9.881.302 7,57%
Waarde - Archeologie 2 (art. 30) 22.881.564 17,54%
Waarde - Archeologie 3 (art. 31) 926.366 0,71%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 32) 195.054 0,15%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 33) 1.914.511 1,47%
Waarde - Landschap (art. 34) 93.350.970 71,55%
Waarde - Natuur (art. 35) 28.359.481 21,74%
Waterstaat 65.514.993 50,22%
Waterstaat - Waterberging (art. 36) 31.230.894 23,94%
Waterstaat - Waterkering (art. 37) 2.034.859 1,56%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 38) 32.249.240 24,72%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 5.335.026 4,09%
geluidzone - industrie (art. 41.1) 5.335.026 4,09%
Veiligheidszone 58.335 0,04%
veiligheidszone - bevi (art. 41.2) 119 0,00%
veiligheidszone - lpg (art. 41.3) 58.215 0,04%
Vrijwaringszone 3.041.125 2,33%
vrijwaringszone - dijk (art. 41.4) 2.185.550 1,68%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 41.5) 855.575 0,66%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Koggewerf - Buitenhaven detail kaart
Buitengebied 2014, 3e herziening Buitendijksweg 6 detail kaart
Buitengebied 2014, 2e herziening Oosterholtseweg 31-31A detail kaart
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling nadeelcompensatie Overijssel 2019 (RNO 2019) detail
Wijziging subsidieplafond 2019 paragraaf 9.3 detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Akkerweg Zalk detail
Balgweg Kampen detail
Baron Bentinckweg Zalk detail
Bisschopswetering Mastenbroek detail
Bisschopswetering 's-Heerenbroek detail
Bosjessteeg IJsselmuiden detail
Brinkweg Kampen detail
Brinkweg Zalk detail
Broekgeuterweg Kampen detail
Broeksteeg Zalk detail

Meer weten over adressen?