projectafwijkingsbesluit Multifunctioneel Centrum Zalk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991137
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991137-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-05-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   bijlage bij besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.336 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Multifunctioneel Centrum Zalk 6.336 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak 6.336 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
projectafwijkingsbesluit Multifunctioneel Centrum Zalk detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
bestemmingsplan Zalk 2012 detail kaart
bestemmingsplan Zalk 2012 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Aanvraag omgevingsvergunning Hoge Brink 9 in Zalk detail
Verleende omgevingsvergunning Hoge Brink 9 in Zalk detail
Gemeente Kampen - - detail
Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Broeksteeg Zalk detail

Meer weten over adressen?