projectafwijkingsbesluit Gronddepot Rietmoeras IJsseldelta-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991139
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991139-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-11-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 74.139 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Gronddepot Rietmoeras IJsseldelta-Zuid 74.139 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 5 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Gemeente Kampen - - detail

Vergunningen in de gaten houden?