Geo- en vastgoeddata op locatie:

projectafwijkingsbesluit Gronddepot Rietmoeras IJsseldelta-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991139
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991139-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 18-11-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 74.139 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Gronddepot Rietmoeras IJsseldelta-Zuid 74.139 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 13-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 11-02-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 11-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, aanwijzing van de activiteiten van Stichting Natuur en Milieu Overijssel ten behoeve van programma ‘Groene Schoolpleinen’ als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) 14-02-2019 14-04-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel Terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Boetelerveld 13-02-2019 13-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Railhopper 31 t/m 37 en Bizon 2 t/m 22 in Kampen (rectificatie) 12-02-2019 12-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Blauwe Engel in Kampen 12-02-2019 12-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Beltweg 27 in Kampen 12-02-2019 12-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.