projectafwijkingsbesluit Gronddepot Rietmoeras IJsseldelta-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991139 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0166.00991139-VB01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 74.139 100%

Besluitgebied naam m2 %
projectafwijkingsbesluit Gronddepot Rietmoeras IJsseldelta-Zuid 74.139 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%