Het Onderdijks 2013, 1e uitwerking 't Hart, 2e fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991144
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991144-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 16-07-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.160 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 1.667 52,77%
- Maatschappelijk (art. 3) 1.667 52,77%
Verkeer 510 16,14%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 510 16,14%
Wonen 982 31,09%
- Wonen (art. 5) 982 31,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.160 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 3.160 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Het Onderdijks 2013, 1e uitwerking 't Hart, 2e fase detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 1 in Kampen detail
Verordening Winkeltijden 2011 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bouwkamp Kampen detail
Waker Kampen detail

Meer weten over adressen?