Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Onderdijks 2013, 1e uitwerking 't Hart, 2e fase

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991144
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991144-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 08-10-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.160 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 1.667 52,77%
- Maatschappelijk (art. 3) 1.667 52,77%
Verkeer 510 16,14%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 510 16,14%
Wonen 982 31,09%
- Wonen (art. 5) 982 31,09%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.160 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 6) 3.160 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase ontwerp 05-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 1e uitwerking 't Hart, 2e fase vastgesteld 08-10-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel- Besluit GS tot benoeming bestuurlijk vertegenwoordiger Uitvoeringscommissie Staphorst 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling bedrijfshulpverlening provincie Overijssel 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Blauwe Engel in Kampen 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nota Reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit 2019 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Sociaal Statuut VRIJ 18-06-2019 18-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bouwkamp Kampen detail
Waker Kampen detail

Meer weten over adressen?