projectafwijkingsbesluit Haatlandhaven 22 Kampen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991146 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0166.00991146-VB01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 47.085 100%

Besluitgebied naam m2 %
projectafwijkingsbesluit Haatlandhaven 22 Kampen 47.085 100%

Besluitvlak naam m2 %
0 0%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Graafschap
Haatlandhaven