Geo- en vastgoeddata op locatie:

projectafwijkingsbesluit Haatlandhaven 22 Kampen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991146
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991146-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-05-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 10-06-2015
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 47.085 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Haatlandhaven 22 Kampen 47.085 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak 47.085 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Haatlandhaven 22 Kampen vastgesteld 29-05-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Molendwarsstraat 0 Kampen vastgesteld 15-09-2014 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Omgevingsvergunning UCO Kampen vastgesteld 18-06-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld 12-07-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad ontwerp 15-12-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Overijssel 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Graafschap Kampen detail
Haatlandhaven Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox