Beltweg en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991147
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991147-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-08-2014
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 42.539 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 4.846 11,39%
- Bedrijf (art. 3) 4.761 11,19%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 86 0,20%
Gemengd 1.737 4,08%
- Gemengd (art. 5) 1.737 4,08%
Groen 10.739 25,24%
- Groen (art. 6) 10.739 25,24%
Recreatie 4.720 11,10%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 7) 4.720 11,10%
Tuin 1.846 4,34%
- Tuin (art. 8) 1.846 4,34%
Verkeer 5.691 13,38%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 9) 5.691 13,38%
Water 10.065 23,66%
- Water (art. 10) 10.065 23,66%
Wonen 2.894 6,80%
- Wonen (art. 11) 472 1,11%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 12) 2.422 5,69%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 21.128 49,67%
Waarde - Archeologie 2 (art. 13) 21.128 49,67%
Waterstaat 15.432 36,28%
Waterstaat - Waterkering (art. 14) 2.878 6,76%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 15) 12.555 29,51%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 3.181 7,48%
geluidzone - industrie (art. 17.1) 3.181 7,48%
Vrijwaringszone 6.009 14,12%
vrijwaringszone - dijk (art. 17.2) 6.009 14,12%
Wetgevingzone 3.804 8,94%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 17.3) 3.804 8,94%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beltweg en omgeving detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constructieweg 43 detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constuctieweg 43 detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling nadeelcompensatie Overijssel 2019 (RNO 2019) detail
Wijziging subsidieplafond 2019 paragraaf 9.3 detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beltweg Kampen detail
Loswalweg Kampen detail
Steenovensdijk Kampen detail

Meer weten over adressen?