Geo- en vastgoeddata op locatie:

Beltweg en omgeving

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991147
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991147-VB02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-07-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 20-07-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 42.539 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 86 0,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 86 0,20%
Gemengd 1.747 4,11%
- Gemengd (art. 4) 1.747 4,11%
Groen 15.371 36,13%
- Groen (art. 5) 15.371 36,13%
Recreatie 4.720 11,10%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 6) 4.720 11,10%
Tuin 1.883 4,43%
- Tuin (art. 7) 1.883 4,43%
Verkeer 5.789 13,61%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 5.789 13,61%
Water 10.050 23,63%
- Water (art. 9) 10.050 23,63%
Wonen 2.893 6,80%
- Wonen (art. 10) 469 1,10%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 11) 2.424 5,70%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 21.128 49,67%
Waarde - Archeologie 2 (art. 12) 21.128 49,67%
Waterstaat 15.432 36,28%
Waterstaat - Waterkering (art. 13) 2.878 6,76%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 14) 12.555 29,51%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 3.181 7,48%
geluidzone - industrie (art. 16.1) 3.181 7,48%
Vrijwaringszone 6.009 14,12%
vrijwaringszone - dijk (art. 16.2) 6.009 14,12%
Wetgevingzone 3.804 8,94%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 16.3) 3.804 8,94%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Beltweg en omgeving vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constructieweg 43 vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constuctieweg 43 ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Van Doorneweg in Kampen 21-05-2019 21-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Beltweg Kampen detail
Loswalweg Kampen detail
Steenovensdijk Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox