Het Onderdijks 2013, 1e herziening Buitenhoek

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991154
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991154-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 26-08-2014
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 9.192 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 2.631 28,62%
- Tuin (art. 3) 2.631 28,62%
Wonen 6.561 71,38%
- Wonen (art. 4) 6.561 71,38%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Het Onderdijks 2013, 1e herziening Buitenhoek detail kaart
Het Onderdijks 2013, 1e herziening Buitenhoek detail kaart
Het Onderdijks 2013 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verleende omgevingsvergunning Buitenhoek 13 in Kampen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 5 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 3 in Kampen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitenhoek Kampen detail

Meer weten over adressen?