Geo- en vastgoeddata op locatie:

Grafhorst 2012, 1e herziening Woningbouw Voorstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991155
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991155-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-07-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 20-07-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.089 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 152 7,28%
- Groen (art. 3) 152 7,28%
Tuin 187 8,95%
- Tuin (art. 4) 187 8,95%
Verkeer 637 30,48%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 637 30,48%
Wonen 1.113 53,29%
- Wonen (art. 6) 1.113 53,29%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.089 100,00%
Waarde - Archeologie 3 (art. 7) 2.089 100,00%
Waterstaat 415 19,89%
Waterstaat - Waterkering (art. 8) 415 19,89%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 880 42,14%
vrijwaringszone - dijk (art. 11.1) 880 42,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Grafhorst 2012, 1e herziening Woningbouw Voorstraat vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Grafhorst 2012, 1e herziening Woningbouw Voorstraat ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Grafhorst 2012 vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Grafhorst 2012 ontwerp 21-09-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kamperzeedijk Grafhorst detail
Voorstraat Grafhorst detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox