Geo- en vastgoeddata op locatie:

IJsselmuiden West, 1e herziening Dorpsweg 66-68 IJsselmuiden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991156
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991156-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 03-02-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 11-02-2015
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.381 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 541 39,16%
- Tuin (art. 3) 541 39,16%
Wonen 840 60,84%
- Wonen (art. 4) 840 60,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 1.381 100,00%
Waarde - Archeologie 1 (art. 5) 1.381 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan IJsselmuiden West, 1e herziening Dorpsweg 66-68 IJsselmuiden vastgesteld 30-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsselmuiden West, 1e herziening Dorpsweg 66-68 IJsselmuiden ontwerp 03-02-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan IJsselmuiden West vastgesteld 31-05-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan IJsselmuiden West ontwerp 06-01-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorpsweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox