Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bedrijventerrein Haatland, 2e wijziging Haatlandhaven 19

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991159
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991159-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 08-04-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 22-04-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.143 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 2.143 100,00%
- Bedrijventerrein (art. 3) 2.143 100,00%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 2.143 100,00%
wetgevingzone - ontheffingsgebied (art. 3) 2.143 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constructieweg 43 vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constuctieweg 43 ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 2e wijziging Haatlandhaven 19 vastgesteld 08-04-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 2e wijziging Haatlandhaven 19 ontwerp 10-02-2015 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D vastgesteld 25-11-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Van Doorneweg in Kampen 21-05-2019 21-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.