Geo- en vastgoeddata op locatie:

Stationsomgeving Hanzelijn, 1e wijziging

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991165
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991165-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 26-01-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 03-02-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 681 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 681 100,00%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 681 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stationsomgeving Hanzelijn, 1e wijziging vastgesteld 26-04-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Stationsomgeving Hanzelijn, 2e uitwerking vastgesteld 26-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stationsomgeving Hanzelijn, 1e wijziging ontwerp 26-01-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 15-03-2019 15-05-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning van Oss-straat in Kampen 12-03-2019 12-05-2019 detail
overig Coördinatiebesluit opwaardering N307 12-03-2019 12-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Coördinatiebesluit opwaardering N307 12-03-2019 12-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 4.2 en 6.4 08-03-2019 08-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.