Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Meer 2012, 1e uitwerking fase 2A

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991166
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991166-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-08-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 26-08-2015
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.462 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 3.366 8,32%
- Groen (art. 3) 3.366 8,32%
Tuin 331 0,82%
- Tuin (art. 4) 331 0,82%
Verkeer 9.543 23,58%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 9.543 23,58%
Woongebied 27.221 67,28%
- Woongebied (art. 6) 27.221 67,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Het Meer 2012, 1e uitwerking fase 2A ontwerp 18-08-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Het Meer 2012 vastgesteld 13-12-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Het Meer 2012 ontwerp 09-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Veerschuit 8 in IJsselmuiden 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lijnpad IJsselmuiden detail
Hoge Vonderpad IJsselmuiden detail
Tolhek IJsselmuiden detail
Veerschuit IJsselmuiden detail
Rolpaal IJsselmuiden detail
Praam IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox