Het Meer 2012, 1e uitwerking fase 2A

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991166
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991166-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 18-08-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 26-08-2015
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 40.462 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 3.366 8,32%
- Groen (art. 3) 3.366 8,32%
Tuin 331 0,82%
- Tuin (art. 4) 331 0,82%
Verkeer 9.543 23,58%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 5) 9.543 23,58%
Woongebied 27.221 67,28%
- Woongebied (art. 6) 27.221 67,28%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Het Meer 2012, 1e uitwerking fase 2A detail kaart
bestemmingsplan Het Meer 2012 detail kaart
bestemmingsplan Het Meer 2012 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.23.3, 3.5 en 4.9 detail
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 detail
Verleende omgevingsvergunning Oosterholtseweg 13 in IJsselmuiden detail
Verkeer plaatsen laadpaal elektrische voertuigen Tolhek 78 in IJsselmuiden detail
Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus– Tricijn (GBLT) detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Lijnpad IJsselmuiden detail
Hoge Vonderpad IJsselmuiden detail
Tolhek IJsselmuiden detail
Veerschuit IJsselmuiden detail
Rolpaal IJsselmuiden detail
Praam IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?