Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991167
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991167-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-11-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.229.846 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bedrijventerrein Haatland, 4e wijziging Haatlanderdijk 29 detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 4e wijziging Haatlanderdijk 29 detail kaart
Beltweg en omgeving detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constructieweg 43 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.23.3, 3.5 en 4.9 detail
Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 detail
Wijziging gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus– Tricijn (GBLT) detail
Reglement van orde van het college van Gedeputeerde Staten detail
Regeling Werving & Selectie Veiligheidsregio IJsselland detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Ambachtsstraat Kampen detail
Bedrijfsstraat Kampen detail
Betonstraat Kampen detail
Constructieweg Kampen detail
Dieselstraat Kampen detail
Energiestraat Kampen detail
Ertsstraat Kampen detail
Gildestraat Kampen detail
Greenterweg Kampen detail
Haatlanderdijk Kampen detail

Meer weten over adressen?