Geo- en vastgoeddata op locatie:

Parallelweg 2 IJsselmuiden 2015

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991171
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991171-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 03-09-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 16-09-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 13.869 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 3.819 27,54%
- Agrarisch (art. 3) 3.819 27,54%
Groen 873 6,30%
- Groen (art. 4) 873 6,30%
Tuin 1.063 7,67%
- Tuin (art. 5) 1.063 7,67%
Verkeer 2.486 17,92%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 2.486 17,92%
Water 738 5,32%
- Water (art. 7) 738 5,32%
Wonen 4.890 35,26%
- Wonen (art. 8) 4.890 35,26%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Parallelweg 2 IJsselmuiden 2015 vastgesteld 03-09-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Parallelweg 2 IJsselmuiden 2015 ontwerp 06-01-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsselmuiden Dorpsrand vastgesteld 31-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsselmuiden Dorpsrand vastgesteld 12-12-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingsplan IJsselmuiden Dorpsrand ontwerp 18-06-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018 (2) 21-03-2019 21-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug 20-03-2019 20-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Goedkeuringsbesluit Faunabeheerplan Overijssel (Faunabeheerplan Overijssel 2019-2024) 18-03-2019 18-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Parallelweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten, direct in uw mailbox