Parkeergarage Buitenhaven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991173
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991173-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 10-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 23-12-2015
Teksten besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.086 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Parkeergarage Buitenhaven 8.086 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak 8.056 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Binnenstad, 1e herziening Bolwerk 12 detail kaart
projectafwijkingsbesluit Parkeergarage Buitenhaven detail kaart
Binnenstad, 1e herziening Bolwerk 12 detail kaart
Parkeergarage Buitenhaven detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Vloeddijk 79 in Kampen detail
Projectplan vervangen klepkeringen Kampen-Midden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oranjesingel Kampen detail

Meer weten over adressen?