Geo- en vastgoeddata op locatie:

projectafwijkingsbesluit Parkeergarage Buitenhaven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991173
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991173-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 06-04-2016
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.056 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Parkeergarage Buitenhaven 8.056 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak 8.056 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Binnenstad, 1e herziening Bolwerk 12 vastgesteld 02-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Parkeergarage Buitenhaven vastgesteld 29-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad, 1e herziening Bolwerk 12 ontwerp 05-01-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Parkeergarage Buitenhaven ontwerp 10-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld 12-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Oudestraat 250 in Kampen 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Besluit tijdelijk opheffen eenrichtingsverkeer Buiten Nieuwstraat in Kampen 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie IJsselkade 33 in Kampen 08-05-2019 08-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oranjesingel Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox