Sint Nicolaasdijk 2009, 1e herziening Nijverheidsstraat 18

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991174
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991174-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 23-03-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.382 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 766 22,66%
- Tuin (art. 3) 766 22,66%
Water 192 5,67%
- Water (art. 4) 192 5,67%
Wonen 2.424 71,67%
- Wonen (art. 5) 2.424 71,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 4.729 139,83%
Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 1.539 45,49%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 7) 3.190 94,33%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 3.382 100,00%
geluidzone - industrie (art. 9.1) 3.382 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Sint Nicolaasdijk 2009, 1e herziening Nijverheidsstraat 18 detail kaart
Sint Nicolaasdijk 2009, 1e herziening Nijverheidsstraat 18 detail kaart
bestemmingsplan Sint Nicolaasdijk 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Gemeente Kampen - - detail
Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 detail
Mandaatbesluit rechtspositie ambtenaren ten behoeve van Provinciale Staten detail
Provincie Overijssel terinzagelegging Voorontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000-gebied Buurserzand - Horsterveen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nijverheidsstraat Kampen detail
Sint Nicolaasdijk Kampen detail

Meer weten over adressen?