Geo- en vastgoeddata op locatie:

Sint Nicolaasdijk 2009, 1e herziening Nijverheidsstraat 18

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991174
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991174-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 23-03-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.382 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 766 22,66%
- Tuin (art. 3) 766 22,66%
Water 192 5,67%
- Water (art. 4) 192 5,67%
Wonen 2.424 71,67%
- Wonen (art. 5) 2.424 71,67%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 4.729 139,83%
Waarde - Archeologie 1 (art. 6) 1.539 45,49%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 7) 3.190 94,33%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 3.382 100,00%
geluidzone - industrie (art. 9.1) 3.382 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Sint Nicolaasdijk 2009, 1e herziening Nijverheidsstraat 18 vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Sint Nicolaasdijk 2009, 1e herziening Nijverheidsstraat 18 ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Sint Nicolaasdijk 2009 vastgesteld 01-07-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Ambachtsstraat 5 in Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Nijverheidsstraat Kampen detail
Sint Nicolaasdijk Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox