Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Uitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet heeft op 29-11-2016 de status ontwerp gekregen door Kampen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kampen
Dossier
NL.IMRO.0166.00991175
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0166.00991175-OW01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.082 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 45 1,46%

- Groen (art. 4) 181 5,87%

- Tuin (art. 5) 336 10,92%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 348 11,29%

- Wonen (art. 7) 2.172 70,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 3.082 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Keulvoet
Vlashoek