Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991175 Dossierstatus in voorbereiding Identificatie NL.IMRO.0166.00991175-OW01 Planstatus ontwerp Officiële bekendmaking staatscourant Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.082 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 45 1,46%

- Groen (art. 4) 181 5,87%

- Tuin (art. 5) 336 10,92%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 348 11,29%

- Wonen (art. 7) 2.172 70,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 3.082 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Keulvoet
Vlashoek