Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991175
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991175-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 29-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 11-01-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.082 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 45 1,46%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 45 1,46%
Groen 181 5,87%
- Groen (art. 4) 181 5,87%
Tuin 336 10,92%
- Tuin (art. 5) 336 10,92%
Verkeer 348 11,29%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 348 11,29%
Wonen 2.172 70,47%
- Wonen (art. 7) 2.172 70,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.082 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 3.082 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet ontwerp 29-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013 vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013 ontwerp 12-02-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Waker 25 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Waker 23 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Zuster Jozefinestraat 47 en 49 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Keulvoet Kampen detail
Vlashoek Kampen detail

Meer weten over adressen?