Geo- en vastgoeddata op locatie:

Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991175
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991175-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 14-03-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 22-03-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.082 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 45 1,46%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 3) 45 1,46%
Groen 181 5,87%
- Groen (art. 4) 181 5,87%
Tuin 337 10,92%
- Tuin (art. 5) 337 10,92%
Verkeer 348 11,29%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 6) 348 11,29%
Wonen 2.172 70,47%
- Wonen (art. 7) 2.172 70,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 3.082 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 8) 3.082 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet ontwerp 29-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013 vastgesteld 29-05-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Het Onderdijks 2013 ontwerp 12-02-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Onland 8 in Kampen 14-05-2019 14-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 5 in Kampen 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Besluit “Hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor nieuwbouw vier appartementen aan de Blauwe Engel” 14-05-2019 14-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Keulvoet Kampen detail
Vlashoek Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox