Geo- en vastgoeddata op locatie:

IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991177
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991177-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 15-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 23-03-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.170 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 353 16,26%
- Tuin (art. 3) 353 16,26%
Wonen 1.817 83,74%
- Wonen (art. 4) 1.817 83,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 2.170 100,00%
Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 2.170 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat ontwerp 15-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan IJsselmuiden West vastgesteld 31-05-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan IJsselmuiden West ontwerp 06-01-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Ontwerpbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht Nijeveen-Kolderveen 22-02-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Belastingverordening Overijssel 22-02-2019 22-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Erfgenamenstraat bij 64 in IJsselmuiden 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Schinkelpad in IJsselmuiden 19-02-2019 19-04-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Koekoek in IJsselmuiden 19-02-2019 19-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Slenkstraat IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten