IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991177 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0166.00991177-VB01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 2.170 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 353 16,26%

- Wonen (art. 4) 1.817 83,74%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 2 (art. 5) 2.170 100,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Slenkstraat