Geo- en vastgoeddata op locatie:

Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991180
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991180-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 16-03-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.539 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Sport 3.539 100,00%
- Sport (art. 3) 3.539 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve vastgesteld 17-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Groene Hart 2013 vastgesteld 28-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Groene Hart 2013 ontwerp 06-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel- Besluit GS tot benoeming bestuurlijk vertegenwoordiger Uitvoeringscommissie Staphorst 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling bedrijfshulpverlening provincie Overijssel 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Plantage in Kampen 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Sociaal Statuut VRIJ 18-06-2019 18-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Horstsingel Kampen detail

Meer weten over adressen?