Geo- en vastgoeddata op locatie:

Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991180
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991180-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 17-05-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 18-05-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.539 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Sport 3.539 100,00%
- Sport (art. 3) 3.539 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve vastgesteld 17-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Groene Hart 2013 vastgesteld 28-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Groene Hart 2013 ontwerp 06-12-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Koornmarkt in Kampen 16-04-2019 16-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de regelingen 2.8, 2.10 en 3.6 15-04-2019 15-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning provincie Overijssel 2016 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening werkgeverscommissie griffier 11-04-2019 11-06-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Kampen - Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Burgemeester Berghuisplein 1 - Kampen 09-04-2019 09-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Horstsingel Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox