projectafwijkingsbesluit Parkeerplaatsen begraafplaats Kamperveen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991182
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991182-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 23-12-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 13-01-2016
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 573 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
projectafwijkingsbesluit Parkeerplaatsen begraafplaats Kamperveen 573 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
besluitvlak 573 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
projectafwijkingsbesluit Parkeerplaatsen begraafplaats Kamperveen detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
Bestemmingsplan Kamperveen 2012 detail kaart
Bestemmingsplan Kamperveen 2012 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Oldebroek detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Gemeente Kampen - - detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ericastraat, Bremstraat en Lijsterbesstraat te Wezep en Nachtegaalstraat en Zwaluwstraat te Hattemerbroek detail
Mandaatbesluit rechtspositie ambtenaren ten behoeve van Provinciale Staten detail

Vergunningen in de gaten houden?