Geo- en vastgoeddata op locatie:

Koggewerf - Buitenhaven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991184
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991184-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 21-06-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 29-06-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 17.946 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 4.538 25,29%
- Bedrijf (art. 3) 4.538 25,29%
Groen 1.242 6,92%
- Groen (art. 4) 1.242 6,92%
Horeca 657 3,66%
- Horeca (art. 5) 657 3,66%
Recreatie 2.241 12,49%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 6) 2.241 12,49%
Verkeer 989 5,51%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 989 5,51%
Water 8.279 46,13%
- Water (art. 8) 8.279 46,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 39.150 218,15%
Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 17.114 95,36%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 10) 17.946 100,00%
Waarde - Natuur (art. 11) 4.090 22,79%
Waterstaat 17.758 98,95%
Waterstaat - Waterkering (art. 12) 892 4,97%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 13) 16.866 93,98%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overige zone 11.577 64,51%
overige zone - evenemententerrein (art. 16.1) 11.577 64,51%
Vrijwaringszone 3.230 18,00%
vrijwaringszone - dijk (art. 16.2) 3.230 18,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven ontwerp 21-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld 12-07-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Sociaal Statuut VRIJ 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 17-06-2019 17-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning IJsseldijk in Kampen 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Havenweg Kampen detail

Meer weten over adressen?