Koggewerf - Buitenhaven

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991184 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0166.00991184-VB01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 17.946 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 4.538 25,29%

- Groen (art. 4) 1.242 6,92%

- Horeca (art. 5) 657 3,66%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 6) 2.241 12,49%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 989 5,51%

- Water (art. 8) 8.279 46,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 17.114 95,36%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 10) 17.946 100,00%
- Waarde - Natuur (art. 11) 4.090 22,79%

- Waterstaat - Waterkering (art. 12) 892 4,97%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 13) 16.866 93,98%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - evenemententerrein (art. 16.1) 11.577 64,51%

- vrijwaringszone - dijk (art. 16.2) 3.230 18,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Havenweg