7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven heeft op 27-10-2016 de status vastgesteld gekregen door Kampen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kampen
Dossier
NL.IMRO.0166.00991184
Dossierstatus
vastgesteld
Identificatie
NL.IMRO.0166.00991184-VB01
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 17.946 100%

Enkelbestemming m2 %
- Bedrijf (art. 3) 4.538 25,29%

- Groen (art. 4) 1.242 6,92%

- Horeca (art. 5) 657 3,66%

- Recreatie - Dagrecreatie (art. 6) 2.241 12,49%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 7) 989 5,51%

- Water (art. 8) 8.279 46,13%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologie 3 (art. 9) 17.114 95,36%
- Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 10) 17.946 100,00%
- Waarde - Natuur (art. 11) 4.090 22,79%

- Waterstaat - Waterkering (art. 12) 892 4,97%
- Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 13) 16.866 93,98%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- overige zone - evenemententerrein (art. 16.1) 11.577 64,51%

- vrijwaringszone - dijk (art. 16.2) 3.230 18,00%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Havenweg