Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan)

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991192
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991192-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-02-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 02-03-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.208.368 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 14.438 0,23%
- Agrarisch (art. 3) 14.438 0,23%
Groen 7.251 0,12%
- Groen (art. 4) 7.251 0,12%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Woonwijken Kampen, 3e uitwerking Oostpunt Hanzewijk detail kaart
Het Onderdijks 2013, 2e uitwerking Keulvoet detail kaart
Woonwijken Kampen, 1e herziening L. Huismanstraat detail kaart
Woonwijken Kampen, 4e uitwerking Dr. Damstraat detail kaart
Het Onderdijks 2013, 2e herziening 't Hart, 3e fase detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 5 in Kampen detail
Aanvraag omgevingsvergunning Lelystraat 53 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 3 in Kampen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Acacialaan Kampen detail
Aïda Kampen detail
Akelei Kampen detail
Amersfoortstraat Kampen detail
Andoorn Kampen detail
Apeldoornsestraat Kampen detail
Aria Kampen detail
Ariohof Kampen detail
Avercampstraat Kampen detail
Balkstraat Kampen detail

Meer weten over adressen?