Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Spoorkade 25 Kampen en omgeving heeft op 20-12-2016 de status ontwerp gekregen door Kampen.

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Kampen
Dossier
NL.IMRO.0166.00991193
Dossierstatus
in voorbereiding
Identificatie
NL.IMRO.0166.00991193-OW01
Planstatus
ontwerp
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 3.765 100%

Enkelbestemming m2 %
- Tuin (art. 3) 651 17,30%

- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 4) 719 19,11%

- Wonen (art. 5) 2.394 63,59%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- vrijwaringszone - dijk (art. 9.1) 179 4,76%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Op deze locatie is geen digitaal plan aanwezig. Planviewer toont alleen ruimtelijke plannen geplubliceerd na 1 januari 2010. Neem contact op met de gemeente over deze locatie.

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Ir. B.P.G. v Diggelenkade
Spoorkade