Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woonwijken Kampen, 1e wijziging Hanzeplein

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991194
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991194-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 08-03-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 16-03-2016
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 59 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 59 100,00%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 3) 59 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Woonwijken Kampen, 1e wijziging Hanzeplein vastgesteld 10-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Woonwijken Kampen, 1e wijziging Hanzeplein ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Woonwijken Kampen, Centrumgebied Hanzewijk vastgesteld 04-06-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Ontwerpbesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht Nijeveen-Kolderveen 22-02-2019 22-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Belastingverordening Overijssel 22-02-2019 22-04-2019 detail
overig Verleende omgevingsvergunnnig Hilbert van Dijkstraat (atletiekbaan) in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Hilbert van Dijkstraat/sportveld in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.24 en 7.9. 18-02-2019 18-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.